Certificering

Certificaten

We hebben vier toonaangevende,internationale certificaten in ons bezit:

  • ISO 9001: kwaliteit van de bedrijfsprocessen.
  • ISO 14001: milieuaspecten van de bedrijfsvoering.
  • ISO 45001: veiligheid en gezondheid.
  • ISO 27001; informatiebeveiliging.

Jaarlijks wordt door een onafhankelijke partij getoetst of we voldoen aan de normen van de certificeringen.

 

Wft vergunning

Cendris Customer ContactB.V. heeft een Wet financieel toezicht-vergunning (Wft-vergunning) voor het bemiddelenen adviseren in zorgverzekeringen. Met deze Wft-vergunning mogen we bemiddelen en adviseren voor zorgverzekeraars. Meer informatie staat in dit document.

 

ISAE 3402 type 2

In deze verklaring staat een omschrijving van hoe wij onze processen beheersen zoals hoe we omgaan met risicomanagement, informatiebeveiliging en anti-fraude. En daarnaast ook hoe effectief de beheersmaatregelen zijn over een bepaalde periode. Elk jaar is er een audit waarna we een rapport ontvangen met de resultaten van het jaar ervoor.