Privacyverklaring

Cendris Customer Contact streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. Hierna vindt u algemene informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

Gebruik aanmeldingsgegevens
Om gebruik te kunnen maken van onze nieuwsbrief moet u een aanmeldingsprocedure doorlopen, waarbij u gevraagd wordt een aantal gegevens in te vullen zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer. De aanmeldingsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om in het kader van onze dienstverlening informatie te kunnen toesturen. Wij willen u graag regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

E-mailadres
Uw e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt om uw vragen of verzoeken te beantwoorden. Ook gebruiken wij uw e-mailadres om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en producten en diensten van Cendris Customer Contact. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u zich hier afmelden.

Beveiliging
Cendris Customer Contact besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van uw gegevens.

Analyse van gegevens en cookies
De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze websites of door uitwisseling van informatie tussen de website en uw computer (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geven ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van onze producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontlenen wij aan de analysering van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid. Cookies worden ook gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeft u dan niet opnieuw uw gegevens in te voeren. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Meer informatie over cookies kunt u vinden op

http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.mspx.

Cendris Customer Contact.nl plaatst de volgende cookies:
Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze websites goed functioneren. Bijvoorbeeld: u logt in op een van onze websites; de cookie functioneert in dat geval als een soort 'geheugen', hij onthoudt dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet bij iedere nieuwe pagina die u bezoekt opnieuw in te loggen. Als u de cookie laat staan na het afsluiten van uw browser (veel browsers bieden de mogelijkheid cookies direct bij het afsluiten van de browser te wissen), hoeft u ook bij een nieuw bezoek aan de website niet in te loggen.

Ontvangers van gegevens
Uw gegevens die door Cendris Customer Contact worden verzameld en gebruikt, zijn toegankelijk voor de medewerkers van Cendris Customer Contact, die de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Er zijn in beginsel geen externe partijen die de gegevens ontvangen, behalve voor het geven van actuele informatie over producten en diensten indien uw gegevens daarvoor mogen worden gebruikt (zie daarvoor hierna onder Actuele informatie). Het kan ook voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld. In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

Actuele informatie
Wij houden u graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en producten van Cendris Customer Contact, haar dochterondernemingen en andere (gerelateerde) bedrijven, die daarvoor uw voor communicatie benodigde gegevens kunnen ontvangen. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen of niet wilt dat de daarvoor benodigde communicatiegegevens aan andere (gerelateerde) bedrijven worden verstrekt, kunt u zich hier afmelden.

Wijzigingen
Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op deze website bekend gemaakt.

Vragen

Voor vragen over deze verklaring of over de producten en diensten kunt u contact opnemen met de via het vragenformulier.

www.cendriscustomercontact.nl