Privacyverklaring

U deelt soms uw persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld uw email adres, zodat we contact met u kunnen opnemen. We vinden het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. We houden ons aan de wetten en regels die gaan over het gebruiken en bewaren van persoonsgegevens. Wij leggen u graag uit wat we met uw persoonsgegevens doen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u. Of die we met u in verband kunnen brengen. Bijvoorbeeld uw naam en adres. U deelt persoonsgegevens met ons in deze situaties:
 • U bent klant bij ons.
 • U hebt contact met ons.
 • U maakt gebruik van een dienst van ons.
 • Bezoekt u onze website, of gebruikt u onze app? Dan deelt u soms ook persoonsgegevens met ons.

  Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

  We verwerken uw persoonsgegevens omdat we u persoonlijke service willen geven. We gebruiken daarvoor informatie die we over u bewaard hebben. Zo kunnen we u zo goed en zo snel mogelijk helpen als u vragen heeft over een dienst. Met verwerken bedoelen we opslaan, analyseren, veranderen, verwijderen, doorsturen, enzovoort.

  Wat doen we met uw persoonsgegevens?

  1. We versturen een nieuwsbrief
   Voor het ontvangen van een nieuwsbrief doorloopt u een aanmeldprocedure waarbij u wordt gevraagd een aantal gegevens in te vullen zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer. De aanmeldingsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om in het kader van onze dienstverlening informatie te kunnen toesturen. Wij willen u graag regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.
  2. We zorgen dat de website van Cendris goed werkt
   Met uw persoonsgegeven analyseren we hoe u de website gebruikt. Met de gegevens van al onze klanten zorgen we dat de site zo goed mogelijk werkt.
  3. Soms geven we uw gegevens aan autoriteiten
   Soms moeten we persoonsgegevens aan autoriteiten geven. Bijvoorbeeld aan de ACM, de politie en opsporingsdiensten. Voordat we dat doen, checken we de bevoegdheden van deze autoriteiten.
  4. We verbeteren onze dienstverlening
   Door informatie uit persoonsgegevens te analyseren en te combineren, kunnen we onze dienstverlening verbeteren. Bij het analyseren werken we zoveel mogelijk met anonieme gegevens die we niet kunnen koppelen aan personen. Dit zijn een aantal voorbeelden van dingen die we maken en verbeteren door de analyses:
   • We verbeteren pagina’s en formulieren op onze website.
   • We lossen oorzaken van klachten op.
   • We ontwikkelen nieuwe producten
  5. We voorkomen misbruik
   We willen fraude tegengaan en voorkomen. Daarom gebruiken we ook persoonsgegevens als we denken dat iemand misbruik maakt van onze dienst.
  6. We lezen het cv van sollicitanten
   Solliciteert u bij ons? Dan stuurt u ons uw cv. Dit cv bewaren we en gebruiken we tijdens een sollicitatiegesprek.
  7. We gebruiken persoonsgegevens van onze medewerkers
   De persoonsgegevens van medewerkers en ex-medewerkers gebruiken we om bijvoorbeeld het salaris te betalen. In de wet staat welke persoonsgegevens van medewerkers we mogen of moeten hebben.
  8. Van wie heeft Cendris persoonsgegevens?
   Wij hebben persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact met ons heeft of heeft gehad. Een voorbeeld van indirect contact: u heeft gesolliciteerd via het uitzendbureau. Het uitzendbureau geeft aan ons de gegevens door.
   We hebben ook persoonsgegevens van contactpersonen, vertegenwoordigers en leveranciers met wie we zakelijk contact hebben.
   Tot slot werken we met persoonsgegevens van de klanten van onze opdrachtgevers.

  Welke persoonsgegevens verwerken we?

  Aanmelden nieuwsbrief
  • Naam
  • Emailadres
  • Telefoonnummer

  Website van Cendris
  Als u onze website bezoekt, of onze app gebruikt, verwerken we persoonsgegevens van u. We verwerken bijvoorbeeld deze gegevens:
  • Het IP-adres van uw computer, mobiel of tablet.
  • Gegevens over uw bezoek aan de site of de app:
  • Wanneer heeft u welke pagina’s bezocht?
  • Waar heeft u naar gezocht?
  • Bent u ingelogd op PostNL.
  • Uw cookie-instellingen.
  • Informatie die we verzamelen door cookies te plaatsen. In onze cookieverklaring leggen we uit welke soorten cookies we gebruiken en waarom, en hoe u de cookie-instellingen kunt wijzigen.

  Klantenservice
  U kunt bellen, appen, mailen en chatten met onze medewerkers. Als u chat, bewaren we deze chat. En bij bellen maken we aantekeningen die we bewaren. Dat is handig als u nog eens contact met ons op neemt.
  Wij worden tevens ingehuurd door andere partijen voor het uitvoeren van de klantenservice. Wanneer u via één van onze opdrachtgevers met ons contact opneemt kan onze medewerker ook hiervan een notitie maken. Deze gegevens worden dan alleen gebruikt voor die opdrachtgever en delen we niet met anderen.

  Als u bij Cendris solliciteert
  Solliciteert u bij ons? Dan verwerken we alle gegevens die u in uw cv heeft gezet.

  Als u werkt bij Cendris
  We bewaren een aantal persoonsgegevens van medewerkers en ex-medewerkers. Wilt u weten welke? Neem dan contact op met de HR afdeling.

  Met wie delen we persoonsgegevens?

  In principe delen we uw gegevens niet met personen of organisaties buiten Cendris. Behalve als dit nodig is om de dienst te leveren die we u beloven. Bijvoorbeeld als u belt met een medewerker van de klantenservice van onze opdrachtgever, kan hij/zij notities maken in het systeem van de opdrachtgever. Dit is voor u dan makkelijker wanneer u bijvoorbeeld nog een keer contact op neemt of wanneer wij iets moeten doorsturen naar een afdeling van onze opdrachtgever om uw probleem op te lossen.
  En soms zijn we verplicht om persoonsgegevens door te geven. Bijvoorbeeld als we aangifte doen van fraude. De volgende organisaties hebben volgens de wet soms het recht om gegevens op te vragen bij ons:

  • De politie
  • Justitie
  • Toezichthouders: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de AFM (Autoriteit Financiële Markten).
  • De Belastingdienst

  Hoelang bewaren we uw gegevens?

  In principe bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoelang we uw gegevens bewaren hang af van deze zaken:
  • Met welk doel bewaren we uw gegevens?
  • Hoelang moeten we van de wet de gegevens bewaren?

  Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

  Op de volgende manieren willen zo veilig mogelijk met uw persoonsgegevens omgaan:
  • We besteden veel tijd en geld aan de beveiliging van onze systemen met persoonsgegevens en zijn hiervoor gecertificeerd met de ISO 27001 (informatiebeveiliging). Daarnaast hebben we Security Officer die toeziet op zowel de fysieke als de technische en organisatorische beveiliging.
  • Gaat er iets mis met onze beveiliging, waardoor mensen buiten Cendris de persoonsgegevens kunnen zien? Of waardoor dit gevaar ontstaat? Dan registreren we dit, en handelen we het zorgvuldig af. We melden deze incidenten bij de toezichthouder, en als dat nodig is ook bij u.
  • Alleen medewerkers die uw persoonsgegevens nodig hebben, kunnen deze inzien. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Als zij niet meer bij ons werken, geldt deze verklaring nog steeds.
  • Twee organisaties en een functionaris houden toezicht op hoe wij persoonsgegevens verwerken:
   • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of wij ons houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming.
   • De Autoriteit Consument & Markt (ACM) controleert of wij goed omgaan met:
    • Cookies
    • Direct marketing
    • Het bel-me-niet-register
   • De Functionaris voor de Gegevensbescherming van PostNL controleert of we binnen Cendris goed omgaan met persoonsgegevens en rapporteert aan de directie van PostNL. In de wet staat wat precies zijn taken zijn. De Compliance Officer borgt dat de medewerkers van Cendris op een juiste wijze met persoonsgegevens om gaan en rapporteert aan de directie van Cendris. Heeft u een vraag aan de Compliance Officer? Stuur dan een e-mail aan privacy@cendris.com.

  Wat mag u doen met de persoonsgegevens die we van u hebben?

  U mag de volgende dingen doen met de persoonsgegevens die we van u hebben:
  • Bekijken
  • Aanpassen
  • Beperken
  • Verwijderen
  • Bezwaar maken tegen de verwerking ervan
  • Ontvangen op een manier waarop u de gegevens gemakkelijk aan een ander kunt geven

  Op de volgende manieren kunt u uw gegevens bekijken en aanpassen:
  • U kunt het verzoek mailen naar privacy@cendris.com. Vergeet niet om uw ID toe te voegen en aan te geven wat u wilt doen. Om u te kunnen identificeren hebben wij een kopie van uw identiteitsbewijs nodig bij dit verzoek. Wij adviseren u om hiervoor de KopieId app van de overheid te gebruiken en enkele gegevens (bijv. BSN) door te halen. Tevens adviseren wij u om hierop de datum en het doel v.d. kopie te vermelden. NB. Cendris verwijdert/vernietigt deze bijlage(n) na volledige afhandeling van uw verzoek.
  • Heeft u geen computer, of wilt u geen e-mail sturen? Stuur ons dan een brief. Doe bij de brief een kopie van uw identiteitsbewijs. Bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs. Let op: maak op de kopie uw BSN-nummer onzichtbaar. En schrijf de datum erop, en waarom u de kopie naar ons stuurt. Zo voorkomt u fraude. Stuur de brief en de kopie naar:
   Cendris
   Afdeling Privacy
   Verzoek persoonsgegevens
   Postbus 99180
   8900 NA Leeuwarden

  Actuele informatie

  Wij houden u graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en producten van Cendris Customer Contact, haar dochterondernemingen en andere (gerelateerde) bedrijven, die daarvoor uw voor communicatie benodigde gegevens kunnen ontvangen. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen of niet wilt dat de daarvoor benodigde communicatiegegevens aan andere (gerelateerde) bedrijven worden verstrekt, kunt u zich hier afmelden.

  Wijzigingen

  Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op deze website bekend gemaakt.

  Vragen

  Voor vragen over deze verklaring of over de producten en diensten kunt u contact opnemen met de via het vragenformulier. Te vinden bij ‘contact & locaties’.

  www.cendriscustomercontact.nl