Open deuren met slimme uitrolplannen

Het voordeel van praktische uitrolplannen

Communiceren met klanten is in de afgelopen jaren complexer geworden. Zowel bedrijven als hun klanten zijn multichannel geworden. Sterker nog, klanten verwachten een multichannel aanpak van bedrijven. Ze willen geïnformeerd worden op het moment dat het ze schikt, via het kanaal dat hun voorkeur heeft. En uiteraard met een passende boodschap. Dit lijkt een ongrijpbaar en ingewikkeld proces. Maar via onze beproefde uitrolplannen kunt u al snel resultaatgericht communiceren.

Hoe werken uitrolplannen in de praktijk?

Neem bijvoorbeeld de energiesector. In 2020 moet 80% van de Nederlandse huishoudens over van een analoge naar een digitale meter, de zogenaamde slimme meter. Het is voor de netbeheerders dan wel zo prettig als het acceptatiegehalte hoog is en de uitrol soepel verloopt. Dichte deuren kosten immers geld. Voor deze branche hebben we daarom een uitrolplan ontwikkeld om slimme meters effectief in de markt te zetten. Een praktisch stappenplan, dat ook eenvoudig voor andere branches aangepast en ingezet kan worden.

Stap 1 - Analyseer en segmenteer uw doelgroep

Open deuren met slimme uitrolplannen

Het versturen van een boodschap heeft enkel zin als deze is afgestemd op de doelgroep. Start daarom altijd met een grondige analyse. Weet waar uw doelgroep zit en deel vervolgens op in deeldoelgroepen. Segmenteren dus. Ofwel: klanten met dezelfde kenmerken groeperen. Dat kan op basis van eenvoudige socio-demografische en geografische aspecten, maar ook op bijvoorbeeld psychografische of gedragskenmerken.

Stap 2 - Geef uw doelgroep een gezicht

Open deuren met slimme uitrolplannen

Een segment is in de praktijk vaak een set van data. Niets meer, niets minder. Maar u wilt precies weten wie uw klanten zijn. Door klantinzichten aan de segmenten toe te voegen geeft u uw doelgroep daadwerkelijk een gezicht. Wat voor gedrag vertonen de klanten in dit segment? Wat houdt hen bezig? Als u dat weet, kunt u gerichter op wensen inspelen. En uw communicatie beter laten aansluiten op de verschillende doelgroepen, waardoor de kans op succes vergroot.

Deze kennis, ruim duizend kenmerken, bundelt Cendris al jaren in een database. Daarmee maken we scherpe klantprofielen. We hebben Nederlands zelfs opgedeeld in elf kant en klare consumententypes met meer dan veertig bijbehorende subtypes, die een brede variatie aan socio-demografisch, psychografische en lifestyle-kenmerken vertegenwoordigen. Wij kunnen u dus helpen uw klanten praktisch een herkenbaar gezicht te geven. Daarnaast kunt u aanvullend onderzoek laten doen naar behoeften, motivaties en belemmeringen.

Stap 3 - Maak per segment een boodschap en plan

Open deuren met slimme uitrolplannen

Bedrijven kunnen via een breed scala van kanalen een rechtstreekse dialoog met de consument aangaan en onderhouden. Naast het aanbieden van relevante en gerichte informatie aan de klant, is ook de keuze van het kanaal van belang. Op welke wijze wordt de klant het liefst benaderd? Welk kanaal heeft de voorkeur? En is dat gelijk in elke fase van de customer activity cycle? Dit verschilt per type klant, maar ook per type branche. Zo is de verzekeringsbranche een branche bij uitstek dat veel van post gebruik maakt omdat mensen polissen nog steeds graag op papier hebben. De telecombranche communiceert daarentegen veel via email.

In deze stap zijn twee sleutelwoorden van belang: combineren en distribueren. Op basis van de gedefinieerde segmenten worden combinaties gemaakt van tekst, beeld en kanaalvoorkeur. Vervolgens wordt de boodschap, eveneens op basis van kanaalvoorkeur, gedistribueerd via email, mobiel, post en/of telefoon. Alles met het doel de juiste doelgroep aan te spreken met de juiste boodschap via het juiste kanaal en op het juiste tijdstip.

Stap 4 - Rol gefaseerd uit op basis van de segmenten

Open deuren met slimme uitrolplannen

Om de slagingskans te verhogen, kiezen we ervoor gefaseerd uit te rollen op basis van enthousiasme. Enthousiasme in fase één zorgt namelijk voor (snellere) positieve reacties in fase vier. Zo bereiken we het olievlekmodel waardoor uitrol nog sneller en succesvoller verloopt. Dit is met name van belang voor de uitrol van de slimme meter omdat een aanzienlijk deel van de bevolking nog onbekend is met of sceptisch staat ten opzichte van het apparaat en de mogelijke bijbehorende voordelen.

En sta niet voor dichte deuren!

Open deuren met slimme uitrolplannen

De voordelen van slimme uitrolplannen

Ieder bedrijf is gebaat bij resultaatgerichte communicatie. Het levert niet alleen meer klanten op omdat ze naar wens worden aangesproken. Ook bestaande klanten worden loyaler en u verhoogt uw slagingskans en verlaagt implementatiekosten.

Blijf leren en ontwikkelen

Het moet gezegd worden: blijf leren en ontwikkelen. Uiteindelijk wilt u werken naar een continu proces waarin campagnes worden ontwikkeld, uitgevoerd, geëvalueerd en verbeterd. Verkregen inzichten wilt u voor iedereen beschikbaar stellen zodat geleerde lessen worden toegepast in toekomstige campagnes.

Meer weten?

Wilt u meer weten over resultaatgerichte communicatie? En hoe Cendris u kan ondersteunen in campagnemanagement? Wij ondersteunen bedrijven met advies en ontzorgen desgewenst bij de uitvoering van uitrolplannen, campagnes en programma’s. Van doelgroepinzichten, kanaalvoorkeuren, responsverhogende communicatie-elementen tot en met kostenbesparingstrajecten en het volledig outsourcen van alle aspecten rondom communicatie met uw klanten.

Koen Balm, managing consultant Cendris Inzicht & Campagnes
koen.balm@cendris.com of 06-22385086

De infographic

Open deuren met slimme uitrolplannen

Voeg een reactie toe

Meer weten?