ReferentieData: uw klantgegevens verbeteren met unieke databestanden

Waarom ReferentieData?

  • Klantgegevens corrigeren, uniformeren, ontdubbelen en verrijken dankzij zeer uitgebreide referentiebestanden
  • Meer inzicht in uw klanten en doelgroepen door middel van uitgebreide analyses
  • Meer nieuwe klanten doordat u weet wie uw succesklanten zijn

Uw data langs de meetlat

Hoe zeker bent u van uw klantgegevens? Wat is de kwaliteit? Alleen met de beste data kunt u een voorsprong op uw concurrentie nemen en meer omzet maken tegen lagere marketingkosten. Daarom kan het nuttig zijn als u uw klantenbestand langs de meetlat van Cendris legt. Met onze ReferentieData krijgt u direct inzicht in de kwaliteit van uw klantendata. Maar ReferentieData van Cendris kan u nog veel meer opleveren.

Controleren, corrigeren, uniformeren, ontdubbelen en verrijken

We verbeteren en actualiseren uw relatiebestand. We vergelijken uw data met de onze, valideren de correcte gegevens en corrigeren de fouten. Denk aan fouten door dubbele invoer of verkeerde schrijfwijzen. Denk aan verouderde gegevens door verhuizingen van consumenten en bedrijven, naamswijzigingen, faillissementen ed. Verder kunnen we uw data verrijken met allemaal nieuwe informatie, zoals namen van contactpersonen, telefoonnummers en mobiele nummers.

Analyse leidt tot meer klantinzicht

Met een schoon klantenbestand loopt u niet alleen minder kans om klanten kwijt te raken. Referentiedata van Cendris kan de basis zijn voor nog veel meer omzetverhogende informatie. Door analyse en het opstellen van klantprofielen krijgt u inzicht in uw doelgroepen en klantentypes. Als u weet wie uw beste klanten zijn, kunt u actief op zoek naar ‘lookalikes’ van deze klanten. Ook daarvoor kunnen wij de gegevens aanleveren. Een data-analyse is kortom de weg naar nieuwe waardevolle klantrelaties.

De drie grootste databases van Nederland

Cendris beschikt over de drie grootste referentiedatabases van Nederland: het Nationaal Zakelijk Bestand (NZB), het Nationaal Consumenten Bestand (NCB) en het Collectief Register Personen (CRP).

  1. Het B2B referentiebestand NZB wordt wekelijks geupdate, bijvoorbeeld door het nabellen van de 100.000 grootste bedrijven van Nederland. Het NZB bepaalt of bedrijven commercieel actief zijn. Het kenmerk “commercieel actief” wordt toegekend op basis van een combinatie van de bronnen uit De Telefoongids, KvK en eigen datacollectie. Daardoor is het NZB veel actueler dan de KvK-informatie. Ook bevat het de unieke mogelijkheid om vanuit het NCB informatie toe te voegen over de vele zeer kleine bedrijven en zzp’ers van Nederland.

2.  Het B2C referentiebestand NCB bevat de gegevens van maar liefst 7,3 miljoen consumenten die rechtstreeks via mailings of telefoon benaderd mogen worden. Opgebouwd vanuit vele gecontroleerde bronnen die beschikbaar zijn in de markt. Ook het NCB wordt wekelijks actueel gehouden.

3.  Het CRP is een unieke B2C controle- en correctiedienst die uitgaat van de kracht van datasharing tussen deelnemende bedrijven uit verschillende branches (zoals telecomaanbieders, nutsbedrij­ven en verzekeraars). Een aanpak waarbij organisaties via Cendris met elkaar kunnen samenwerken op het vlak van datakwaliteit. Het Collectief Register Personen is het antwoord op de verregaande versnippering van databronnen in de markt. Organisaties helpen elkaar de datakwaliteit op orde te houden. Lees meer over het Collectief Register Personen.
werwerwer

Advies in privacykwesties

De privacy van de consumenten in onze databases is altijd gewaarborgd. Bovendien zullen wij nooit meewerken aan misleidende, bedreigende of beledigende campagnes. We staan u daarnaast graag bij met uw privacykwesties, bijvoorbeeld over wat uw verplichtingen zijn als er op privacygebied iets verandert in onze databases of in wetgeving. Cendris is aangesloten bij de branchevereniging voor dialoogmarketing DDMA en voert het privacy waarborg.

Ook onze ReferentieData?

Maak een afspraak met een van onze accountmanagers. Die vertellen u graag alle mogelijkheden. 

Andere producten in Klant Data: een correct klantenbestand is de basis voor goede communciatie

Een mooiere inhaker dan een verhuizing is er bijna niet. Een nieuw huis of een nieuwe bedrijfslocatie biedt tal van aanknopingspunten voor het opnieuw aanhalen of versterken van de relatie met uw klant. Bovendien draagt een actueel klantenbestand met altijd de juiste adressen bij aan doelgerichte marketing met hogere conversie en minder verspilling.
Vermoedt u dat uw klantendata verouderd of vervuild is? Met de BestandScan kunt u de betrouwbaarheid van uw klantenbestand laten controleren.
AdresXpress is een webservice om adressen bij invoer te controleren en te corrigeren. De webservice kan geïmplementeerd worden achter elk software pakket of achter elke website via een online verbinding. U bent er zeker van dat uw catalogus of bestelling op het juiste adres aankomt.
Uw CRM database is de basis van uw succes. U koppelt uw CRM database via een applicatie aan de meeste complete B2B database van Nederland en u houdt u uw contactgegevens op orde en actueel.
Komen sommige leveringen niet bij uw klanten aan? Krijgt u de verkeerde mensen aan de lijn? Misschien komt dat doordat de bedrijfsgegevens in uw klantenbestand zijn vervuild door foutieve of dubbele invoer. Met de BedrijfsCheck kunt u meteen online de gegevens checken van elk bedrijf in Nederland. Snel, direct en automatisch.
De Nederlandse postcode is een krachtig geografisch ordeningsmiddel. Elke combinatie van postcode en huisnummer is uniek in Nederland en maakt een snelle invoer van adressen mogelijk. Jaarlijks wijzigen er circa 300.000 adressen. Met een abonnement blijft u up-to-date.

Meer weten?