BestandScan: meer inzicht in uw klantenbestand

Waarom BestandScan?

  • Direct inzicht in kwaliteit en verrijkingsmogelijkheden van uw klantenbestand
  • Valideren van adressen en telefoonnummers
  • Voordelig kaf van koren scheiden voor minder verspilling in porto- of belkosten

Hoe foutloos is uw klantenbestand?

Een mailing of een telefonische campagne: het zijn nog altijd effectieve manieren om uw klanten te benaderen. Maar vermoedt u dat het nog effectiever kan? Bijvoorbeeld omdat de klantendata in uw bestand verouderd of vervuild is? Met de BestandScan kunt u de betrouwbaarheid van uw klantenbestand laten controleren.

Datavalidatie in twee stappen

Met de BestandScan krijgt u in één keer inzicht in de mate van vervuiling van uw bestand, door middel van een uitgebreide rapportage. U ziet bovendien meteen wat we kunnen doen om uw bestand te verbeteren en te verrijken, bijvoorbeeld met telefoonnummers of contactpersonen. Hebt u een bestand met meer dan 10.000 klanten en is de verwachte vervuiling groter dan 8%? Dan heeft het zeker zin om een stapje verder te gaan, want de opschoningskosten zijn dan vaak lager dan de retourkosten van uw mailing of overbodige belkosten. De rapportage is gratis. Een verdergaande optie is om per adres een uitspraak te ontvangen of de klant via de post of telefoon is te benaderen. Zo scheidt u voordelig het kaf van het koren, bijvoorbeeld vooraf aan een mailingactie of belactie.

BestandScan: meer inzicht in uw klantenbestand

Voor consumenten en zakelijke klanten

Of u nu consumenten of andere bedrijven als klant hebt, in beide gevallen helpen we u graag met de BestandScan. Zakelijke data vergelijken we met het Nationaal Zakelijk Bestand (NZB). Het NZB houdt de historische gegevens van alle bedrijven sinds 1997 bij. Deze informatie wordt ingezet om een beter resultaat te bewerkstelligen bij bestandsvergelijkingen. Consumentenbestanden houden we langs het Nationaal Consumenten Bestand (NCB). Daarbij vergelijken we de namen en controleren we op verhuizingen. Bovendien krijgt u meteen te horen met welke gegevens we u verder kunnen helpen.

De BestandScan levert volop nuttige informatie op. U ontdekt hoeveel bedrijven in uw bestand niet meer bij de KvK staan ingeschreven of zijn verhuisd. U weet meteen hoeveel verouderde adressen Cendris voor u kan corrigeren. Ook ziet u onmiddellijk met welke informatie uw bestand kan worden uitgebreid, zoals telefoonnummers en namen van contactpersonen. Met een extra controle kunt u ervoor zorgen dat u alleen correcte en actuele gegevens gebruikt voor uw mailing of belcampagne. Zo minimaliseert u de kans op verspilling van porto- of belkosten en bespaart u op retourkosten. Bovendien – en dat is misschien nog belangrijker – voorkomt u ergernis bij klanten.

BestandScan op basis van de beste referentiedata

Met onze jarenlange opbouw van historische adresgegevens, verhuisinformatie, bedrijfsbeëindigingen en faillissementen beschikken we over een onschatbare bron van kennis voor de controle van uw klantenbestanden. Onze referentiebestanden hebben een extreem hoge dekking: ons consumentenbestand bevat momenteel 8,5 miljoen consumenten, ons zakelijke bestand 2,3 miljoen bedrijven.

Kostenindicatie

Een analyse van uw klantenbestand is gratis. Wilt u ook weten of uw een bepaald adres kunt mailen of een bepaald telefoonnummer kunt bellen? Die controle kost 5 cent per aangeleverd consumentenadres en 9 cent per aangeleverd zakelijk adres.

Ook een BestandScan?

Maak een afspraak met een van onze accountmanagers. Die vertelt u graag meer over onze datavalidatiediensten.

Andere producten in Klant Data: een correct klantenbestand is de basis voor goede communciatie

Een mooiere inhaker dan een verhuizing is er bijna niet. Een nieuw huis of een nieuwe bedrijfslocatie biedt tal van aanknopingspunten voor het opnieuw aanhalen of versterken van de relatie met uw klant. Bovendien draagt een actueel klantenbestand met altijd de juiste adressen bij aan doelgerichte marketing met hogere conversie en minder verspilling.
AdresXpress is een webservice om adressen bij invoer te controleren en te corrigeren. De webservice kan geïmplementeerd worden achter elk software pakket of achter elke website via een online verbinding. U bent er zeker van dat uw catalogus of bestelling op het juiste adres aankomt.
Uw CRM database is de basis van uw succes. U koppelt uw CRM database via een applicatie aan de meeste complete B2B database van Nederland en u houdt u uw contactgegevens op orde en actueel.
Komen sommige leveringen niet bij uw klanten aan? Krijgt u de verkeerde mensen aan de lijn? Misschien komt dat doordat de bedrijfsgegevens in uw klantenbestand zijn vervuild door foutieve of dubbele invoer. Met de BedrijfsCheck kunt u meteen online de gegevens checken van elk bedrijf in Nederland. Snel, direct en automatisch.
Wat is de kwaliteit van uw klantgegevens? Alleen met de beste data kunt u een voorsprong op uw concurrentie nemen en meer omzet maken tegen lagere marketingkosten.
De Nederlandse postcode is een krachtig geografisch ordeningsmiddel. Elke combinatie van postcode en huisnummer is uniek in Nederland en maakt een snelle invoer van adressen mogelijk. Jaarlijks wijzigen er circa 300.000 adressen. Met een abonnement blijft u up-to-date.

Meer weten?