Datamanagement Scan: een gedegen businesscase voor datakwaliteit

Waarom Cendris Datamanagement Scan?

  • Extra omzetmogelijkheden en kostenverlagingen inzichtelijk dankzij een heldere business case
  • Concreet stappenplan voor verbeterde datakwaliteit
  • Uitgebreid advies en begeleiding, ideaal als startpunt om te komen tot een integraal klantbeeld

Een financieel fundament voor betere datakwaliteit

Een gezonde klantendatabase leidt tot een helder klantinzicht en daarmee samenhangend meer upsell en crossell mogelijkheden en tevreden klanten. U bent in staat om  betere analyses te maken  en u neemt goed onderbouwde beslissingen. U maakt minder fouten in uw campagnes en hebt minder te lijden onder retouren en klachten. Maar zien uw collega’s in het managementteam datakwaliteit eerder als sluitpost van de begroting? Met de Datamanagement Scan van Cendris kunt u de financiële impact van verbeteringen in uw klantendatabase te onderbouwen. Met andere woorden, we leveren u een gedegen financieel fundament voor het creëren van een integraal klantbeeld.

Het effect van gebrekkige datakwaliteit op uw omzet

De Datamanagement Scan stelt volgens objectieve criteria vast hoe volwassen uw organisatie is op het gebied van datakwaliteit en welke groeidoelstellingen reëel zijn. Staat datamanagement bij u nog in de kinderschoenen? Of bent u al een eind op weg en bent u benieuwd of verdere investeringen nog de moeite waard zijn? In onze scan stellen we uw huidige mate van ‘datamaturiteit’ vast en gaan we op zoek naar eventuele dataproblemen in uw organisatie en uiteraard de oorzaken daarvan. Vervolgens onderzoeken we wat het effect van die problemen is op uw inkomstenstroom. Tot slot kijken we wat het toewerken naar een integraal klantbeeld u kost en oplevert. En als de baten opwegen tegen de kosten, krijgt u er een concreet stappenplan bij.

Met reden in data investeren

Met onze Datamanagement Scan bewijzen we u graag het belang van goede datakwaliteit. Wij zijn ervan overtuigd dat betere data bijdraagt aan een beter bedrijfsresultaat. In de vorm van meer omzet, lagere kosten of beide. Als u weet wat een gezonde klantendatabase oplevert, kunt u investeringen in datakwaliteit beter verantwoorden. We kunnen aansluitend op de Datamanagement Scan uw datakwaliteit structureel monitoren en op peil houden. Zo kunt u de voorsprong die u met uw data hebt genomen, ook op langere termijn vasthouden.

Benchmarks op brancheniveau

Cendris biedt als enige partij in Nederland de mogelijkheid voor een datamanagementscan waarbij een directe relatie wordt gelegd tussen issues, oplossingsrichtingen en businesscase over alle disciplines in uw organisatie. Als wij geen aanknopingspunten vinden voor resultaatverbetering of kostenverlaging, dan zijn de kosten voor onze rekening. Onze consultants voeren voor u een onafhankelijke analyse uit die we kunnen afzetten tegen de dataprestaties van andere grote Nederlandse organisaties. Doordat we zaken doen met diverse gerenommeerde merken, kunnen we u op dit vlak een benchmark aanreiken, zo dat u een vergelijking krijgt met branchegenoten.

Uitgebreide analyse

Onze Datamanagement Scan is geen snelle test. Onze consultants doen één tot twee weken onderzoek.

Ook een business case voor verbeterde datakwaliteit?

Maak een afspraak met een van onze accountmanagers. Die vertelt u graag meer over de mogelijkheden.

Andere producten in Datamanagement: uniforme masterdata voor een integraal klantbeeld

Uit vele onderzoeken blijkt dat een hoge datakwaliteit en een eenduidig klantbeeld leidt tot meer rendement en meer tevreden klanten. Maar hoe meet u die kwaliteit en hoe houdt u die op peil?

Meer weten?