Datamanagement implementeren zodat datakwaliteit structureel verbetert

Waarom implementeren via Cendris?

  • Data die altijd actueel, correct, compleet en uniek is
  • Structurele verbetering dankzij een goed ontworpen datamodel
  • Effectieve herinrichting van processen en de inzet daarin van mensen en middelen

Een structureel hoger niveau van datakwaliteit

Uit vele onderzoeken blijkt dat een hoge datakwaliteit en een eenduidig klantbeeld leidt tot meer rendement en meer tevreden klanten. Maar hoe meet u die kwaliteit en hoe houdt u die op peil? Hoe bouwt u een goed datamodel en welke instrumenten biedt de markt daarvoor? Welke doelstellingen op het gebied van datakwaliteit zijn reëel en leveren u ook echt iets op?

Met de datamanagement oplossingen van Cendris, krijgt u antwoord op deze vragen en kunt u structureel met verbeteringen aan de slag. Zodat de data in uw klantendatabase altijd actueel, correct, compleet en uniek zijn.

Unieke closed-loop-methodiek

Voor de structurele verbetering van uw datakwaliteit heeft Cendris een unieke closed-loop-methodiek ontwikkeld. Deze bestaat uit de Datamanagement Scan en vier bouwblokken:

  • Databegrip: een evaluatie van wat u in huis hebt en wat u nodig hebt, waarna we kwaliteitseisen opstellen voor uw verbeterde datahuishouding
  • Procesontwerp: met de geïdentificeerde problemen met uw data als uitgangspunt zoomen we in op de mensen, middelen en processen die u nodig hebt om via de implementatie van een MDM-ontwerp (Master Data Management) te komen tot een integraal klantbeeld
  • Data-integratie: vervolgens gaan we met de data zelf aan de slag en creëren we de optimale processtroom om structureel de uniformiteit en uniciteit van uw data te garanderen
  • Dataverrijking: tot slot voegen we data toe die niet direct gerelateerd is aan uw masterdata, maar wel tot extra inzicht leidt. Ook hier optimaliseren we de processen en de inzet daarin van mensen en middelen.

Transparante en onafhankelijke ondersteuning

Cendris is al tientallen jaren toonaangevend in datamanagement. Uiteraard helpen we u graag met een eenmalige scan van uw datakwaliteit. Hiermee kunt u aantonen dat uw investeringen in datakwaliteit de moeite waard zijn. We hebben veel in huis om uw datakwaliteit structureel te verbeteren. Daar waar nodig schakelen we externe specialisten in om u het beste resultaat te garanderen. Onze eigen oplossingen staan niet centraal in onze datamanagement dienstverlening. We stellen geen eisen aan de software die u gebruikt of de bronnen waar u uw data betrekt. We  garanderen u een transparante en onafhankelijke aanpak.

Ook uw datamanagement structureel aanpakken?

Maak een afspraak met een van onze experts. Die vertelt u graag meer over de mogelijkheden.

Andere producten in Datamanagement: uniforme masterdata voor een integraal klantbeeld

Met de Datamanagement Scan van Cendris krijgt u gedegen inzicht in de financiële impact van datamanagement. U krijgt hiermee concrete handvatten om uw dataverbeterplan te onderbouwen.

Meer weten?