Datamanagement: uniforme masterdata voor een integraal klantbeeld

Hoe is het gesteld met úw klantdata?

Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan: de klant centraal stellen. Belangrijk, want tevreden klanten leiden tot meer loyaliteit, verbeterde klantrelaties en meer upsell en cross sell mogelijkheden. Daarnaast zorgt een integraal klantbeeld voor minder vervuiling in uw systemen. Uit onderzoek van Harvard Business Review is gebleken dat elke procent datavervuiling zorgt voor 10% stijging van de operationele kosten. Deze kosten zitten onder meer in postretouren, verkeerde bezorging van bestellingen, hersteloperaties van fouten en gesprekken met klagende klanten.

Neem actie tegen vervuiling, veroudering en fragmentatie

Wie de klant echt centraal wil stellen, begint met masterdata die ACCU-proof is, ofwel actueel, correct, consistent en uniek. Met een vervuild of verouderd klantenbestand blijft u anders tegen onnodige kosten aanlopen, om maar te zwijgen over ergernis bij klanten of campagnes die minder succesvol zijn dan u had gehoopt. Juist als u beschikt over klantgegevens in verschillende formaten en structuren, afkomstig uit diverse bronsystemen en volumes, is het van belang om een integraal klantbeeld na te streven. Pas dan gaan uw CRM-data echt voor u werken.

Alles in huis voor datamanagement

We helpen u graag met alle datamanagement activiteiten die nodig zijn om uw data helemaal ACCU-proof te maken: van het inrichten van een uniforme stamtabel tot het secuur ontdubbelen, corrigeren en actualiseren van alle gegevens in uw klantendatabase. Ook kunnen we uw database verrijken met allerlei extra informatie die een bijdrage kan leveren aan de effectiviteit van uw marketing. Denk daarbij aan namen en telefoonnummers van contactpersonen van bedrijven, maar ook aan branchegegevens en kredietwaardigheidsinformatie. Daarnaast kunnen we uw klantenbestand koppelen met allerlei socio-demografische kenmerken van consumenten, zoals inkomen, levensfase en leeftijdsklasse. Batchgewijs, maar ook doorlopend via een rechtstreekse koppeling met uw CRM-systeem. En natuurlijk zorgen we ervoor dat u in de toekomst invoerfouten voorkomt, zodat uw klantenbestand duurzaam correct en actueel blijft.

Met uniforme masterdata meer resultaat, meer loyaliteit, meer motivatie

Organisaties die hun datamanagement op orde hebben, kennen hun klanten beter. Zo kunnen ze hun doelgroepen beter en gerichter van dienst zijn, en individuele klanten verrassen met een passend aanbod. Dankzij een integraal klantbeeld ziet u namelijk eerder kansen voor cross-selling en upselling aan bestaande klanten. Talloze onderzoeken hebben bovendien aangetoond dat bedrijven met accurate klantdata keer op keer hoger worden gewaardeerd. Dat resulteert in een lager klantverloop en een hogere loyaliteit. Verder is het niet te onderschatten hoeveel effectiever uw medewerkers zijn als ze kunnen werken met een integraal 360-graden klantbeeld. Daardoor werken ze sneller en met minder fouten, wat op zijn beurt minder klachten en minder dubbel werk tot gevolg heeft. Dit heeft niet alleen een positief effect op de motivatie van uw medewerkers, maar verlaagt ook de kans op negatieve publiciteit.

De praktische aanpak van de marktleider

Als marktleider in masterdata management en een integraal klantbeeld kunnen we u in de volle breedte van dienst zijn: met onze ervaren consultants en analisten, met een bewezen closed-loop-methodiek, met systemen en oplossingen en de referentiedata in de grootste klantendatabases van Nederland. Daardoor kunnen we ook op tactisch en strategisch niveau met u van gedachten wisselen.

Onafhankelijk en met resultaatgarantie

Cendris rekent graag met u af op basis van resultaat. Wij richten ons helemaal op het hogere doel voor u: hogere omzet en winstgevendheid, lagere kosten, meer tevreden klanten. Als wij geen aanknopingspunten vinden voor resultaatverbetering of kostenverlaging, dan zijn de kosten voor onze rekening. En als u samen met ons structureel aan de slag wilt, stellen wij geen eisen aan de software die u gebruikt of de bronnen waar u uw data betrekt. Onze eigen oplossingen staan dus niet centraal in onze datamanagement dienstverlening. In plaats daarvan garanderen we u een transparante en onafhankelijke ondersteuning.

Een scan als startpunt voor structurele verbetering

Als u uw datakwaliteit structureel wilt verbeteren, kunnen we u op verschillende manieren van dienst zijn:

  • Datamanagement Scan: het startpunt voor een verbeterde datakwaliteit. Deze scan levert u een financiële onderbouwing van uw datamanagement, zodat u investeringen in datakwaliteit beter kunt verantwoorden.
  • Datamanagement Implementatie: we kunnen ook doorlopend uw datakwaliteit meten en op peil houden. Dankzij een goed ontworpen datamodel en een optimale procesinrichting blijft uw klantendatabase altijd actueel, correct, compleet en uniek.
  • Datamigratie: Er is geen beter moment om uw klantdata op orde te brengen dan bij een datamigratie. Bestanden moeten immers toch al kritisch beoordeeld worden.

Uitgelicht

Vijf concrete besparingen dankzij excellent datamanagement

Webshop-eigenaren kijken vaak enkel naar website traffic en conversie. In zeven stappen van webanalytics naar klantanalyse naar klantcommunicatie.

Campagnemanagementtips uit de vier hoofdstappen van het campagnemanagementproces voor een succesvol 2014

Meer weten?